หมวดหมู่
ทั้งหมด
หมวดหมู่รอง
ช่วงเวลา
เป็นเพื่อนรับฟังปัญหาสำหรับคนที่ต้องการระบาย
เป็นเพื่อนรับฟังปัญหาสำหรับคนที่กำลังอึดอัดกับปัญหาในชีวิต เรื่องเพื่อนที่ทำงาน เรื่องแฟนที่กำลังมีปัญหาเรื่องครอบครัวที่ถูกกดดันหรือเรื่องสารตะอื่นๆ ที่ต้องการระบาย โดยที่คุณจะไม่ถูกตัดสินว่าเรื่องที่พูดดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนอื่นแค่ไหน เพราะฟ้าเข้าใจว่าปัญหาของใครก็ใหญ่สำหรับคนนั้น เมื่อคุไดคนที่รับฟังและไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้คำตอบของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ฟ้ารอที่จะรับฟังและผ่านปัญหาไปพร้อมกับคุณนะคะ
ราคา 60.00 / 15 นาที
พฤ
อา
ช่วงเช้ามืด00.00-06.00
ช่วงเช้า06.00-12.00
ช่วงบ่าย12.00-18.00
ช่วงกลางคืน18.00-24.00