การยินยอมให้เว็บบราวเซอร์เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน

1. เมื่อเข้าสู่ Session video call จะมี popup เด้งขึ้นมาให้กดปุ่ม “Allow” เพื่อยอมรับ

กรณีไม่มี Popup (คุณอาจเคยกดปุ่ม Block)

1. กดปุ่มรูปกล้องและกากบาท ที่มุมขวาบนดังภาพ2. เลือก “Always allow https://fellowie.com to access your camera and microphone” กดปุ่ม “Done”3.ปิดหน้าต่าง Video Call และทำการ โทร/เข้าร่วม ใหม่อีกครั้ง จะมี popup ให้คุณกด “Allow”