ข้อปฏิบัติในการใช้บริการและให้บริการ

การยกเลิก

 1. ก่อนเวลานัดหมายมากกว่า 24 ชม.
  1. [ผู้ให้บริการ] ยกเลิกได้ทันที (ฟรี)
  2. [ผู้รับบริการ] ยกเลิกได้ทันที (ฟรี)
 2. ก่อนเวลานัดหมายน้อยกว่า 24 ชม.
  1. [ผู้ให้บริการ] ยกเลิกได้ทันที (ฟรี อาจโดนตัดแต้ม)
  2. [ผู้รับบริการ] ส่ง Request ให้ผู้ให้บริการ “ยอมรับ” การยกเลิก
 3. เบี้ยวนัด (ไม่มีการยกเลิก)
  1. [ผู้ให้บริการ] เบี้ยวนัด
   1. [ผู้ให้บริการ] ถูกตัดแต้ม
   2. [ผู้รับบริการ] ได้เงินคืน
  2. [ผู้รับบริการ] เบี้ยวนัด
   1. [ผู้ให้บริการ] ได้รับเงิน (ตามปกติ)
   2. [ผู้รับบริการ] โดนตัดเงิน (ตามปกติ)

การเข้าสาย

- [ผู้ให้บริการ] เข้าสายได้ 2-10 นาที (~10% ของการจอง โดยระบบจะแจ้งให้ทราบ) กรณีที่เข้าสาย จะนับเวลาสาย หักตามจริง*
- [ผู้รับบริการ] เข้าสายเท่าไหร่ก็ได้ เพราะเป็นสิทธิของผู้รับบริการเอง

การจบก่อน

- สามารถจบก่อนได้ ไม่เกิน 15% ของเวลาทั้งหมด กรณีออกก่อน หักตามจริง
หักตามจริง*คือ หักแบบแปรผันตรงตามจำนวนที่ผิดระเบียบ
- ราคาค่าบริการ / (เวลาที่สาย/เวลาทั้งหมด)