anticha

ออนไลน์
เคยให้บริการ
2ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
1ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
1ครั้ง
จำนวนบริการ
1บริการ
ปริญญาเอก ปรัชญา จุฬาฯ กำลังเรียน Therapeutic painting ที่ Sienna Academy, Australia
ชำนาญสุนทรียศาตร์ ศิลปะบำบัด การให้คำปรึกษาแบบเสริมพลัง เพศวิถี ความรักความสัมพันธ์
เราเป็นอาจารย์สอนสุนทรียศาสตร์ ศิลปะบำบัด ปรัชญาความรักและเพศวิถี เพศและจิตวิญญาณ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นนักกิจกรรม LGBTIQN และทำห้องเรียนเพศวิถีมาเกือบสิบปีละ เราสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ เคยผ่านมาก็หลายรูปแบบและรู้ว่ามันสำคัญและหนักหนาขนาดไหน เราทำงานให้คำปรึกษาเชิงบำบัดกับเยาวชน LGBT และผู้หญิงมาพอสมควร ยินดีที่จะเปิดพื้นที่นี้ให้กับเพื่อนที่อยากได้คนรับฟังและโอบอุ้มยามที่ต้องพบเจอกับความหนักหนาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ

บริการทั้งหมด