moui

ออนไลน์
เคยให้บริการ
0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
0บริการ
เป็นคนสาทรตั้งแต่เกิด (แต่จริงๆ ต้องบอกว่าเกิดที่อำเภอยานนาวา ต่อมายกระดับจากอำเภอเป็นเขต อีกสักพักแบ่งยานนาวาเป็น 3 เขต เลยได้เป็นคนเขตสาธร แล้วก็มีแก้ไขอีกเป็นเขตสาทร) อยากรู้ทุกเรื่องในสาทร-สีลม ถามมาได้ อยู่ตั้งแต่ถนนสาทรยังมีคลองเบ้อเริ่มกลางถนน มีต้นก้ามปูสองฝากคลอง ปัจจุบันเหลือแต่คลองน้ำเน่าไว้ดูต่างหน้า แล้วเคยอยู่เชียงใหม่ 4 ปีจนจบ ป.ตรี ไปเรียนต่อ ป.โท ทำให้ได้อยู่รัฐอะลาบามา 2 ปี เมืองบัลติมอร์อีก 3 เดือน และ เมืองวิชชิต้า 4 เดือน และไปๆ มาๆ ประเทศมาเลเซีย 20 ปีเศษเพราะมีครอบครัวอยู่ในมาเลเซีย ใครอยากรู้เรื่องใช้ชีวิตในที่ต่างๆ การเรียนในที่เหล่านั้น ถามมาได้ ตอบได้เท่าที่รู้ แนะนำได้เท่าที่สามารถ เป็นช่องทางเลือกอีกช่องทางได้ ถ้าอยากคุยเรื่องงาน ก็คุยได้นะ เน้นงานไอที งานอื่นตอบได้แต่มั่วแน่นอน อ้อ คุยเป็นแต่เรื่องเครียดๆ นะ คุยเฮฮาคุยไม่เป็น

บริการทั้งหมด