ramyon

ออนไลน์
เคยให้บริการ
2ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
1ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
1ครั้ง
จำนวนบริการ
3บริการ
Bachelor of Economics
Product Owner
Business Development
Guide
Researcher
Project manager
บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี หลงไหลในเรื่องราวของพูดคนและเมือง มีความรู้รอบหลากหลาย อย่างละนิดอย่างละหน่อย รู้ไม่ค่อยจริงแต่คุยได้หมด รู้เรื่องจิตวิทยา cognitive psychology มากเป็นพิเศษ / เมื่อก่อนชอบอ่าน How to แต่ค้นพบแล้วว่าถ้าอ่านแต่ไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

บริการทั้งหมด