sadsuea

ออนไลน์
เคยให้บริการ
0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
1บริการ
ส่วนตัวผู้สอน - ปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - คะแนนฟิสิกส์สามัญ ปี 62 : 72 - คะแนนคณิตศาสตร์สามัญ ปี 62 : 76 - คะแนนโอเน็ตคณิตศาสตร์ : 100 - คะแนนโอเน็ตวิทยาศาสตร์ 83.6

บริการทั้งหมด