something.cafe

ออนไลน์
เคยให้บริการ
0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
1บริการ
MBA at Ming chi university&technology
นักศึกษาปริญญาโท ได้ทุนมหาลัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน จากที่เคยไม่เก่งอังกฤษ ตอนนี้ก็ไม่เก่งอยู่ดี สาระไม่มี แสนดีไปวันๆ แฮร่!!!

บริการทั้งหมด