สอนภาษาจีน online

0(0)
ราคา 100.00 / 60 นาที
3ครั้ง(ให้บริการ)
รับสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เน้นการพูดคุย สนทนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ และสอดแทรกเทคนิคการจำตัวอักษรจีนและไวยกรณ์ที่มีความยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจอยากสื่อสารโดยใช้ภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
จองเวลา(จองล่วงหน้าได้ 90 วัน)
1. เลือกวันที่
แสดงมากขึ้น
เคยให้บริการ0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว0ครั้ง
จำนวนบริการ0บริการ
วันเวลาที่พร้อมให้บริการ
พฤ
อา
ช่วงเช้ามืด00.00-06.00
ช่วงเช้า06.00-12.00
ช่วงบ่าย12.00-18.00
ช่วงกลางคืน18.00-24.00
ราคา
ราคา 100.00 / 60 นาที
คะแนน
0(0)
ให้บริการไปแล้ว
3ครั้ง
เจ้าของบริการ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ(0)