ภาษาไทยเพื่อการเขียนและการพูด

0(0)
ราคา 300.00 / 60 นาที
0ครั้ง(ให้บริการ)
สอนเทคนิคสุดปังในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ประจำวันที่หลากหลาย รวมไปถึงให้คำปรึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานเขียนและบทเพื่อการพูด อาทิ - การเขียนเรียงความและความเรียง - การเขียนจดหมายขอทุนการศึกษา - การเขียนข้อเสนอโครงการ - การเขียนรายงานโครงงาน (เฉพาะระดับมัธยม) - การร่างบทพูดสุนทรพจน์ - การร่างบทพูดพิธีกร (เขียน Script) - การพูดนำเสนอผลงานทางวิชาการ - การพูดสร้างแรงบันดาลใจ - การสัมภาษณ์และการตอบคำถาม
จองเวลา(จองล่วงหน้าได้ 90 วัน)
1. เลือกวันที่
แสดงมากขึ้น
เคยให้บริการ0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว0ครั้ง
จำนวนบริการ0บริการ
วันเวลาที่พร้อมให้บริการ
พฤ
อา
ช่วงเช้ามืด00.00-06.00
ช่วงเช้า06.00-12.00
ช่วงบ่าย12.00-18.00
ช่วงกลางคืน18.00-24.00
ราคา
ราคา 300.00 / 60 นาที
คะแนน
0(0)
ให้บริการไปแล้ว
0ครั้ง
เจ้าของบริการ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ(0)