ไม่มีหมวด

Chat about anything :)

0(0)
ราคา 30.00 / 30 นาที
3ครั้ง(ให้บริการ)
Strategy & Ops consultant in New York so my timezone is a bit wonky. I want to chat or vent anything - happy to be an ear. Just interested to hear what's going on in your life and how I can be of help. Happy to be an active thinker on your MBA plan as well if needed. I am planning one for myself and still figuring out what's the best approach for me. Practicing active listener and not sure if I could be helpful but you know at least I am trying I am not charging anything really so please bring something interest :) พิมไทยได้นะครับ
จองเวลา(จองล่วงหน้าได้ 90 วัน)
1. เลือกวันที่
แสดงมากขึ้น
เคยให้บริการ0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว0ครั้ง
จำนวนบริการ0บริการ
วันเวลาที่พร้อมให้บริการ
พฤ
อา
ช่วงเช้ามืด00.00-06.00
ช่วงเช้า06.00-12.00
ช่วงบ่าย12.00-18.00
ช่วงกลางคืน18.00-24.00
ราคา
ราคา 30.00 / 30 นาที
คะแนน
0(0)
ให้บริการไปแล้ว
3ครั้ง
เจ้าของบริการ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ(0)