ภาษาอังกฤษม.ปลาย,IELTS,สนทนา

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษแบบสบายๆ พร้อม Feedback

0(0)
ราคา 300.00 / 60 นาที
0ครั้ง(ให้บริการ)
สนทนาภาษาอังกฤษในหัวข้อหรือเรื่องราวที่คุณสนใจแบบไร้การกดดัน จะเป็นหัวข้อในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือเป็นการสนทนาหัวข้อวิชาการก็ย่อมได้ หลังการสนทนารับ Feedback ทั้งในแง่การใช้ภาษา การสื่อสาร/การสร้างบทสนทนา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนหรือนอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เป็นทางการ นอกจากยังเป็นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึก Speaking IELTS ด้วย
จองเวลา(จองล่วงหน้าได้ 90 วัน)
1. เลือกวันที่
แสดงมากขึ้น
เคยให้บริการ0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว0ครั้ง
จำนวนบริการ0บริการ
วันเวลาที่พร้อมให้บริการ
พฤ
อา
ช่วงเช้ามืด00.00-06.00
ช่วงเช้า06.00-12.00
ช่วงบ่าย12.00-18.00
ช่วงกลางคืน18.00-24.00
ราคา
ราคา 300.00 / 60 นาที
คะแนน
0(0)
ให้บริการไปแล้ว
0ครั้ง
เจ้าของบริการ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ(0)