ออกแบบกิจกรรมสร้างการเรียนรู้

0(0)
ราคา 200.00 / 60 นาที
0ครั้ง(ให้บริการ)
รับให้คำปรึกษา แนะนำ พูดคุย และช่วยคิด ออกไอเดีย เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถม 1-6 และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ตามโครงสร้างของแผน ทั้งสื่อ กระบวนการ การประเมิน (วิธีการสังเกต ความรู้ ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับ การสังเกตขณะผู้เรียนทำกิจกรรม) จะช่วยทำการตรวจเช็คความร้อยเรียงของเนื้อหา ทักษะ ผ่านการพูดถามคำถาม เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาชัดเจนในแนวคิดและเป้าหมายในการจัดกิจกรรม และเทคนิควิธีการใช้สื่อต่างๆในการสอน การจัดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม ช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแผน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมแนวทางการรับมือเพื่อให้เกิดความราบรื่นขณะสอนจริง
จองเวลา(จองล่วงหน้าได้ 90 วัน)
1. เลือกวันที่
แสดงมากขึ้น
เคยให้บริการ0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว0ครั้ง
จำนวนบริการ0บริการ
วันเวลาที่พร้อมให้บริการ
พฤ
อา
ช่วงเช้ามืด00.00-06.00
ช่วงเช้า06.00-12.00
ช่วงบ่าย12.00-18.00
ช่วงกลางคืน18.00-24.00
ราคา
ราคา 200.00 / 60 นาที
คะแนน
0(0)
ให้บริการไปแล้ว
0ครั้ง
เจ้าของบริการ
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ(0)