คณะจิตวิทยา รอบ 3 ใช้คะแนนอะไรบ้าง? พร้อมเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ

TCAS

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

คณะจิตวิทยา รอบ 3 ใช้คะแนนอะไรบ้าง? พร้อมเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ

น้องๆ ที่กำลังขึ้น ม.4-6 และอยากเข้า "จิตวิทยา" ต้องห้ามพลาด

คณะจิตวิทยา หนึ่งในความฝันของใครๆหลายคน ที่อยากจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่ตอนมัธยมปลายโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการเรียนเกี่ยวกับ "จิตวิทยา" เลย คงทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า “แล้วอย่างนี้ต้องสอบวิชาอะไร "วิทย์? เคมี? ชีวะ? หรือคณิต?"

วันนี้พวกเรา fellowie ได้รวม “สิ่งที่ต้องรู้ และต้องเตรียมตัวก่อนสอบ tcas รอบ 3” ของคณะจิตวิทยา ไว้ให้ในบทความนี้แล้ว

บอกได้เลยว่า ใครอยากเข้าคณะจิตวิทยาต้องห้ามพลาด!!!

คณะจิตวิทยาต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

คณะจิตวิทยา รอบ 3 ใช้คะแนนอะไรบ้าง

(อ้างอิง tcas66 รอบ 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) : 

GPAX, TGAT, A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และชีววิทยา อย่างละ 20%
A-Level สังคม และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 10%

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) :

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ชีววิทยา, สังคม, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 20%

หรือ 

A-Level สังคม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ (A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 หรือภาษาต่างประเทศ) อย่างละ 25%

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) :

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, สังคม, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 20%

หรือ

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 20%
A-Level ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, สังคม และภาษาไทย อย่างละ 10%

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) :

TGAT 50%
A-Level ภาษาอังกฤษ อย่างละ 20%
A-Level สังคม, ภาษาไทย และ (A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) อย่างละ 10%

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :

รูปแบบ 1
TGAT 50%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และชีววิทยา อย่างละ 25%
รูปแบบ 2
TGAT 50%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อย่างละ 25%
รูปแบบ 3
TGAT 100%

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) :

TGAT1, TGAT2 และ TGAT3 อย่างละ 20%
A-Level สังคม และภาษาไทย อย่างละ 15%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 10%

คำแนะนำ :  วิชาที่ต้องสอบส่วนใหญ่ คือ TGAT และ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ส่วนวิชาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัย และแต่ละปี


คณะจิตวิทยาต้องคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะสอบติด?

คณะจิตวิทยาต้องคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะสอบติด

(อ้างอิง tcas65 รอบ 3)

เพื่อดูว่า เราจะต้องทำคะแนนเท่าไหร่ ถึงจะมีโอกาสติด เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตราแข่งขันของปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง

(ยิ่งอัตราแข่งขันน้อย แสดงว่า เราไม่ต้องสู้กับคนจำนวนมาก และมีโอกาสที่จะติดสูงกว่า)

คำแนะนำ : เกณฑ์แต่ละปีและรอบ 3 ของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน เปรียบเทียบอย่างระวังกันด้วยนะครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.33 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 134.87)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 67.12 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 43.68)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 61.74 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 270.1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 59.87 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 85.56)
มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) 57.10 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 33.83)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 56.17 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 50.5)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 55.85 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 18.60)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 52.05 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 76)


ลองมาเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ ของคณะจิตวิทยา กันดีกว่า

ลองมาเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ ของคณะจิตวิทยา กันดีกว่า

(อ้างอิง tcas65 รอบ 3)

เมื่อรู้คะแนนขั้นต่ำแล้ว ลองมาดูต่อกันดีกว่าว่า ถ้าทำคะแนนสูงกว่าขั้นต่ำได้แล้ว "ควรทำคะแนนให้อยู่ในช่วงไหน"

(ยิ่งใกล้เคียงคะแนนสูงสุดของปีที่แล้ว จะยิ่งดีมากและมีโอกาสที่ติดสูง เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ)

คำแนะนำ : เกณฑ์แต่ละปีและรอบ 3 ของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน เปรียบเทียบอย่างระวังกันด้วยนะครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :

คะแนนสูงสุด 97.5 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 83.33 คะแนน

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) :

คะแนนสูงสุด 83.25 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 67.12 คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) :

คะแนนสูงสุด 72.92 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 55.85 คะแนน

มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) :

คะแนนสูงสุด 72.1 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 57.1 คะแนน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) :

คะแนนสูงสุด 70.38 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 59.88 คะแนน

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) :

คะแนนสูงสุด 66.93 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 56.17 คะแนน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) :

คะแนนสูงสุด 66.33 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 61.74 คะแนน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)

คะแนนสูงสุด 58.41 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 53.90 คะแนน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) :

คะแนนสูงสุด 54.15 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 52.05 คะแนน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) :

คะแนนสูงสุด 50.78 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 42.12 คะแนน

เมื่อเทียบสถิติคะแนนย้อนหลังหลายๆ ปี พบว่า คะแนนจะเฟ้อสูงขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้น อย่าชะล่าใจหละ!!! เมื่อคำนวณคะแนนของตัวเองแล้ว ก็ควรเปรียบเทียบกับคะแนนแต่ละวิชาของปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันด้วย เพื่อดูว่าคะแนนเฟ้อขึ้นขนาดไหน? แล้วเราจะทำอย่างไรต่อดี? มหาวิทยาลัยที่อยากเข้าสามารถเข้าได้ไหม?


แต่ถ้าไม่อยากเป็นกังวล หลังรู้คะแนนสอบแล้ว ก็ควรเตรียมตัวก่อนสอบให้พร้อมจะดีกว่า

ต้องการตัวช่วยเสริมความรู้ ลับคมเทคนิคที่ช่วยทำข้อสอบให้เร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้น อยากเสริมเรื่องที่ไม่เข้าใจ มาปรึกษา หรือเรียนกับติวเตอร์มากประสบการณ์บนเฟโลวีได้ที่ 👉 ติวเตอร์คณิตศาสตร์

fellowie แอปเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่เหมาะกับคุณ
❌ไม่ผูกมัด
❌ไม่ผ่านนายหน้า/สถาบัน
❌ปลอดภัย หมดปัญหาโดนโกง 100%
✅ จ่ายค่าเรียนเป็นรายครั้ง
✅ เลือกเวลาเรียนได้เอง
✅เลือกติวเตอร์ได้อย่างมั่นใจ
รู้จักติวเตอร์ตั้งแต่ก่อนเรียน