พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน เพื่อการเรียน และการทำงาน

บริการใหม่

ราคา 308.00 บาท
/ ชั่วโมง
saowapakch

ให้บริการโดย
saowapakch

🚩ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เคมี ม.เกษตรศาสตร์ 🚩อดีตอ.คณะเทคนิคการแพทย์ม.มหิดล มี Review จาก ผู้เรียนมากมาย 🔵 สอนออนไลน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 วิทย์-เคมี-อังกฤษ ประถม-มัธยม.-มหาวิทยาลัย 🚩นำเสนอผลงานที่อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และเยอรมนี 🚩ทำวิจัยในเยอรมนี 1 ปี (2012-2013) 🚩รับแปล ไทย ↔EN

เข้าร่วมได้สูงสุด 2 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

รายละเอียด ปรับการสอนให้เหมาะกับความตัองการของผู้เรียน เช่น เน้นถามตอบในคาบ หรือเน้นทำโจทย์ผู้เรียนจะได้ถามในจุดที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่แน่ใจ ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในคาบเรียน เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุด หากผู้ปกครองของผู้เรียนต้องการแนะนำแนวทางหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนหรือต้องการให้รายงานความคืบหน้าในการติว ก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับผู้ปกครองค่ะ เพราะถือว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้จบลงแค่ในคาบเรียนหรือคาบติว แต่ผู้เรียนต้องศึกษาทบทวนด้วยตนเองและใช้เวลาในการตกผลึกความรู้และความเข้าใจ เป็นการทำงานร่วมกับระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และติวเตอร์ค่ะผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจในเนื้อหาและทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ด้วยความรู้ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในการทำงานและการสอนทำให้ติวเตอร์หมูหยองมั่นใจว่าจะหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนได้ค่ะ

จุดเด่นของบริการนี้

Review จาก ผู้เรียน https://photos.app.goo.gl/KLPgRvXE2xorS1UHA
ปรับการสอนให้เหมาะกับความตัองการของผู้เรียน เช่น เน้นถามตอบในคาบ หรือเน้นทำโจทย์
ประสบการณ์สอนยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 วิทย์-อังกฤษ ระดับประถม-มัธยมต้น เคมี-อังกฤษ ระดับม.ปลาย-มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

หัวใจที่อยากเรียนรู้☺

เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา

เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา ภาพที่ 1

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 2 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว
ราคา พิเศษ
฿308.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 308.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา