พัฒนาทักษะอ่านเขียนอังกฤษ เพื่อการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)

บริการใหม่

ราคา 297.00 บาท
/ ชั่วโมง
saowapakch

ให้บริการโดย
saowapakch

🚩ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เคมี ม.เกษตรศาสตร์ 🚩อดีตอ.คณะเทคนิคการแพทย์ม.มหิดล มี Review จาก ผู้เรียนมากมาย 🔵 สอนออนไลน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 วิทย์-เคมี-อังกฤษ ประถม-มัธยม.-มหาวิทยาลัย 🚩นำเสนอผลงานที่อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และเยอรมนี 🚩ทำวิจัยในเยอรมนี 1 ปี (2012-2013) 🚩รับแปล ไทย ↔EN

เข้าร่วมได้สูงสุด 1 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

รายละเอียด ปรับการสอนให้เหมาะกับความตัองการของผู้เรียน ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความมั่นใจในการใช้งานภาษาอังกฤษผู้เรียนจะได้ถามในจุดที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่มั่นใจ ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในคาบเรียน เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจในเนื้อหาและทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ด้วยความรู้ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในการทำงานและการสอนทำให้ติวเตอร์หมูหยองมั่นใจว่าจะหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนได้ค่ะ

จุดเด่นของบริการนี้

มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในฐานะผู้เรียนและผู้สอนจึงเข้าใจสถานการณ์ของผู้เรียนและความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยมีต่อผู้เรียน
สามารถเสริมทักษะผู้เรียนได้ตรงจุดเพราะเข้าใจความคาดหวังของมหาวิทยาลัย+หลักสูตรรวมทั้งมาตรฐานสากล
สามารถช่วยอ่านเปเปอร์/เตรียมพูดสัมมนา/เตรียมพรีเซ็น/เขียนบทความวิจัยได้

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ขยัน ทำการบ้านเพื่อมีความคืบหน้าเรื่อยๆ

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 1 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว
ราคา พิเศษ
฿297.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 297.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา