รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ระดับม.ต้น-ม.ปลาย ผู้สอนใจดี/ใจเย็น เป็นกันเอง มีทริคการจำ มีชีทให้☺️

บริการใหม่

ราคา 220.00 บาท
/ ชั่วโมง
chanapa.inn

ให้บริการโดย
chanapa.inn

สวัสดีค่ะ ชื่ออิน รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ระดับม.ต้น-ม.ปลาย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ผู้สอนใจดี/ใจเย็นน้า เป็นกันเอง มีทริคการจำ มีชีทให้☺️

เข้าร่วมได้สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

มีโจทย์ให้ทำทั้งในระหว่างเรียนและหลังเรียน มีทริคในการเรียนการจำ เคยสอนเคมีระดับมหาวิทยาลัย รับสอนระดับม.ต้นถึงม.ปลาย เรียนเก็บเกรด เตรียมสอบ มีชีทให้ ผู้สอนใจดี คิดราคาเป็นกันเอง 💖

จุดเด่นของบริการนี้

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคมี
บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฝึกงานฝ่ายเทคนิค
A วิชาorganic chemistry

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

บอกหัวข้อที่เรียน

เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา

เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา ภาพที่ 1

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว
ราคา พิเศษ
฿220.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 220.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา