รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ระดับม.ต้น-ม.ปลาย ผู้สอนใจดี/ใจเย็น เป็นกันเอง มีทริคการจำ มีชีทให้☺️

ราคา 210.00
/ ชั่วโมง
เข้าร่วมได้สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

มีโจทย์ให้ทำทั้งในระหว่างเรียนและหลังเรียน มีทริคในการเรียนการจำ เคยสอนเคมีระดับมหาวิทยาลัย รับสอนระดับม.ต้นถึงม.ปลาย เรียนเก็บเกรด เตรียมสอบ มีชีทให้ ผู้สอนใจดี คิดราคาเป็นกันเอง 💖

จุดเด่นของบริการนี้

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เคมี
บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฝึกงานฝ่ายเทคนิค
A วิชาorganic chemistry

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

บอกหัวข้อที่เรียน
chanapa.inn

ให้บริการโดย
chanapa.inn

สวัสดีค่ะ ชื่ออิน รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ระดับม.ต้น-ม.ปลาย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ผู้สอนใจดี/ใจเย็นน้า เป็นกันเอง มีทริคการจำ มีชีทให้☺️

เวลาที่พร้อมให้บริการ

ราคา 210.00 / ชั่วโมง