Mathematics tutor by tutor P'Pond Amorn Sornsadaeng

ราคา 220.00
/ ชั่วโมง
เข้าร่วมได้สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

สำหรับผู้เรียนที่ไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ อยากมีพื้นฐานที่ดีขึ้น มาปรับพื้นฐานกับพี่ปอนด์ได้ครับ ประสบการณ์สอนของพี่ปอนด์ สอนตั้งระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี ผู้เรียนที่สนใจ สามารติดต่อสอบถามได้ครับ สำหรับน้องๆ ตั้งประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี น้องที่เรียนจะมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นแน่นอนครับ มาเรียนพิเศษคณิตศาสตร์กับพี่ปอนด์กันนะครับ 🥰

จุดเด่นของบริการนี้

PAT1
350
PAT5
350
EP
350

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ppond_11

ให้บริการโดย
ppond_11

ชื่อเล่น พี่ปอนด์ อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการครู การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น ไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ตลอด ไม่ทิ้งผู้เรียน (เรียนรู้เข้าใจง่าย ถ้าได้เรียนพิเศษกับพี่ปอนด์)

เวลาที่พร้อมให้บริการ

ราคา 220.00 / ชั่วโมง