PHY001 เพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน เตรียมสอบแข่งขัน เตรียมทหาร

บริการใหม่

ราคา 220.00 บาท
/ ชั่วโมง
ounnz

ให้บริการโดย
ounnz

• อ้น อายุ31 การศึกษา ป.ตรี วิทย์-เคมี ป.โท ศึกษา ป.เอก บริหาร • ผลงาน64 สอบติดเตรียมทหาร4 คณะแพทย์วชิระ1คน วิศวะ4คน มัธยม สารวิทยา1 หอวัง1 ฤว4 สาธิตราม1 สวนกุหลาบ1 • เป็นกันเอง เรียนไม่เครียด สอนจากประสบการณ์กว่า10ปี ปูพื้นฐาน เน้นต่อยอดจากความรู้เดิม

เข้าร่วมได้สูงสุด 3 คน
รูปแบบการจอง ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

ปูพื้นฐานในเรื่องที่ไม่เข้าใจ ต้องการแบบไหนแจ้งได้เลย สอบเข้า เพิ่มเกรด เพิ่มความรู้ ปรับพื้นฐานใหม่ สอบตรง เตรียมทหารเรื่องที่ตรงการปรับแก้ไข และสอนเนื้อหา

จุดเด่นของบริการนี้

มศว
วิทย์/เคมี/ป.ตรี
เวิสเทริน
บริหาร/ป.เอก
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์/บริหารการศึกษา/ป.โท

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

เรื่องที่ต้องการเรียน

เอกสารของรร.(ถ้ามี)

เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา

เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา ภาพที่ 1

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 3 คน
รูปแบบการจอง ส่วนตัว
ราคา พิเศษ
฿220.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 220.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา