PHY001 เพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน เตรียมสอบแข่งขัน เตรียมทหาร

ราคา 210.00
/ ชั่วโมง
เข้าร่วมได้สูงสุด 3 คน
รูปแบบการจอง ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

ปูพื้นฐานในเรื่อวที่ไม่เข้าใจ ต้องการแบบไหนแจ้งได้เลย สอบเข้า เพิ่มเกรด เพิ่มความรู้ ปรับพื้นฐานใหม่ สอบตรง เตรียมทหาร เรื่องที่ตรงการปรับแก้ไข และสอนเนื้อหา

จุดเด่นของบริการนี้

มศว
วิทย์/เคมี/ป.ตรี
เวิสเทริน
บริหาร/ป.เอก
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์/บริหารการศึกษา/ป.โท

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

เรื่องที่ต้องการเรียน
เอกสารของรร.(ถ้ามี)
ounnz

ให้บริการโดย
ounnz

• อ้น อายุ31 การศึกษา ป.ตรี วิทย์-เคมี ป.โท ศึกษา ป.เอก บริหาร • ผลงาน64 สอบติดเตรียมทหาร4 คณะแพทย์วชิระ1คน วิศวะ4คน มัธยม สารวิทยา1 หอวัง1 ฤว4 สาธิตราม1 สวนกุหลาบ1 • เป็นกันเอง เรียนไม่เครียด สอนจากประสบการณ์กว่า10ปี ปูพื้นฐาน เน้นต่อยอดจากความรู้เดิม

เวลาที่พร้อมให้บริการ

ราคา 210.00 / ชั่วโมง