English Teaching by Kru Kwan สอนทุกรูปแบบ พัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยพลังบวก ใช้แรงบันดาลใจ วิเคราะห์ความต้องการรายคน

บริการใหม่

ราคา 308.00 บาท
/ ชั่วโมง
kru_kwan_siri

ให้บริการโดย
kru_kwan_siri

ครูขวัญ ประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี สอนได้ทุกรูปแบบ ครูเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ จบป.ตรี เกียรตินิยม อันดับ1 มนุษย์ฯเอกภาษาอังกฤษ ป.โท เกียรตินิยม อันดับ 2 การสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ 2 (TESOL) ม.โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ มีสไตล์การสอนที่เป็นกันเอง เปิดรับความคิดทุกรูปแบบ มีเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใคร ให้พลังบวก เป็นมากกว่าครูที่ให้ความรู้ ครูจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเองค่ะ

เข้าร่วมได้สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมและมีในการเรียนกับครูขวัญคือ สมุดบันทึกธรรมดา หรือ ไอแพด เพียงเท่านั้น อาจจะมีการประเมินเพื่อให้การบ้านในรายสัปดาห์ตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อให้ฝึกฝนเพิ่มเติมตอนที่ไม่ได้เจอกับครู สามารถตกลงปริมาณการบ้านได้ เท่าที่นักเรียนไหวค่ะ สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนกับครูขวัญคือ - การวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนารายบุคคล ในการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างเรียน จนจบการเรียน เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในการเรียนต่อไป - เนื้อหาหลากหลายและสามารถวางแผนการเรียน ร่วมกับครูได้ เพื่อตรงความต้องการนักเรียนมากที่สุด - ความหลากหลายของสื่อและวิธีสอน เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ และสนุกกับการเรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน -ความเป็นกันเอง เอาใจใส่ และการเข้าใจรับฟังของครูขวัญ ช่วยเป็นกำลังใจสำคัญในการเรียน ครูขวัญมีสไตล์การสอนที่เป็นกันเอง เปิดรับความคิดทุกรูปแบบ ส่วนใหญ่นักเรียนมักจะชอบเรียนกับครูขวัญเพราะว่าครูขวัญใจดี เข้าถึงง่าย และมีเทคนิควิธีการเรียนที่ไม่เหมือนใคร มีกำลังใจมีพลังบวก เป็นมากกว่าครูที่ให้ความรู้ เป็นทั้งที่ปรึกษา เพื่อนให้คำแนะนำในเรื่องการใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาต่างๆ สอนมากกว่าภาษาอังกฤษ แต่เป็นเหมือนคนที่คอยเป็นแรงบันดาลใจ ให้มีพลังในการพัฒนาตัวเอง และเห็นคุณค่าตัวเอง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาพลังบวกในการเรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกัน ครูขวัญจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคุณเองค่ะ

จุดเด่นของบริการนี้

มหาวิทยาลัยบูรพา
เกียรตินิยม อันดับ 1 มนุษยศาสตร์ สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
University of Auckland
Second honor of MTESOL (เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2)
IELTS
6.5

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

สมุดจดบันทึก หรือ ไอแพด

ดินสอหรือปากกา

พจนานุกรม หรือ online dictionary

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว
ราคา พิเศษ
฿308.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 308.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา