เพิ่มเกรด ตะลุยโจทย์ ติวและปูพื้นฐานของข้อหัวที่เรียนนั้นๆ สรุปใจความสั้นๆเวลาเรียนทุกครั้ง มีการทดสอบเพื่อทำไปในการสอบจริง

บริการใหม่

ราคา 231.00 บาท
/ ชั่วโมง
mook42

ให้บริการโดย
mook42

สไตล์การสอน สอนใจเย็นเพราะเด็กๆทุกคนต้องการเรียนตั้งแต่พื้นฐานเพื่อพัตนาทักษะด้านวิชานั้น และสนุกในการเรียน อยากให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่เข้าใจและมีคำถามให้การเรียนเพื่อพัฒนาทักษาจุดที่บกพร่อง

เข้าร่วมได้สูงสุด 3 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

สอนคณิตปรับพื้นฐานทั้งหมดแต่ละหัวข้อนั้นๆนักเรียนจะได้ปูพื้นฐานเน้นของเนื้อหาแต่ละหัวข้อและสามารถเพิ่มเกรดได้ที่โรงเรียนและพัฒนาไปสู่ทักษะการทำข้อสอบน้องๆลองมาเรียนกับครูมุก น้องๆได้ทั้งทั้งความสนุกในการเรียน สามารถพูดคุยปรับเปลี่ยนการสอนตามที่น้องๆต้องการ

จุดเด่นของบริการนี้

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์
เป็นครูประจำที่กวดวิชา
ครูคณิตศาสตร์
ออนไลน์
สอนคณิตระดับชั้นป.4-ม.6

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

สมุดจดหรือไอแพดจดเนื้อหา

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 3 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ
ราคา พิเศษ
฿231.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 231.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา