รับปรึกษาการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บริการใหม่

ราคา 231.00 บาท
/ ชั่วโมง
smith

ให้บริการโดย
smith

สวัสดีครับผม ชื่อสมิทธิ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ชื่อเล่นมิท เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์อิสระ จบทางด้าน วทบ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยผ่านการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์ระดับประเทศไทย และเคยเป็นอาจารย์ประจำ app snapask หากเกิดมีคำถามเกี่ยวข้องกับโจทย์คณิตศาสตร์สามารถปรึกษาได้เต็มที่

เข้าร่วมได้สูงสุด 3 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

ขอเชิญชวนนักเรียนนำการบ้านหรือโจทย์สอบแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากรายการแข่งขัน เช่น สอวน. สมาคมคณิตศาสตร์ , TMC เป็นต้นมาปรึกษาในคอร์สนี้ตามที่นักเรียนต้องการนะครับ

จุดเด่นของบริการนี้

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ gifted ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
snapask
ติวเตอร์รายวิชาคณิตศาสตร์สามัญ,แคลคูลัส,สถิติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

โจทย์คณิตศาสตร์ที่นักเรียนต้องการถามที่เกี่ยวข้องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น สอบแข่งขันระดับสอวน.คณิต,สอบ สวช.,สอบtmc,สอบสมาคมคณิตศาสตร์

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 3 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว
ราคา พิเศษ
฿231.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 231.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา