ติวฟิสิกส์เพิ่มเกรด หรือใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

บริการใหม่

ราคา 231.00 บาท
/ ชั่วโมง
napadol

ให้บริการโดย
napadol

- กำลังศึกษาที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก ฟิสิกส์ - มีประสบการณ์สอนฟิสิกส์ในระบชั้นมัธยมฯปลาย จนถึงระดับพื้นฐานของวิชาในมหาลัย - ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานจนถึงระดับยาก

เข้าร่วมได้สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว

สิ่งที่จะได้ทำในบริการนี้

- สำหรับคอร์สนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมจากพื้นฐานทางฟิสิกส์สู่ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ - ผู้เรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์จากง่ายไปจนถึงระดับยาก - สุดท้ายนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ด้วยหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และนำไปใช้ได้จริงทั้งห้องเรียนและสนามสอบ

จุดเด่นของบริการนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์/ศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4
มหาวิทยาลัย
วิทยากรและผู้ตรวจอบเนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในมหาวิทยาลัย
รับจ้างสอนพิเศษทั่วไป
ติวเตอร์

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

อุปกรณ์การเรียน

เวลาที่พร้อมให้บริการ

จองแบบกลุ่มได้ สูงสุด 5 คน
รูปแบบการจอง สาธารณะ/ส่วนตัว
ราคา พิเศษ
฿231.00
/ ชั่วโมง
จองเวลา
แชท

ราคา 231.00 บาท / ชั่วโมง

จองเวลา