สรุปสูตรฟิสิกส์ที่ควรรู้ก่อนสอบ A-Level

ฟิสิกส์

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่ควรรู้ก่อนสอบ A-Level

ความเร็ว

v=st\vec{v}=\frac{\vec{s}}{t}


การเคลื่อนที่แนวราบ กรณีไม่มีระยะกระจัด (s)\vec{\left(s\right)}

v=u+at\vec{v}=\vec{u}+\vec{a}t


การเคลื่อนที่แบบวงกลม กรณีไม่มีเวลา(t)\left(t\right)

v2=u2+2as\left|\vec{v}\right|^2=\left|\vec{u}\right|^2+2\vec{a}\cdot\vec{s}


อัตราเร็วเฉลี่ย

vav=stotalttotalv_{av}=\frac{s_{total}}{t_{total}}


ความเร่งคงที่

a=vt=vut\vec{a}=\frac{\vec{v}}{t}=\frac{\vec{v}-\vec{u}}{t}


การเคลื่อนที่แนวราบ กรณีไม่มีความเร็วปลาย (v)\left(\vec{v}\right)

s=ut+12at2\vec{s}=\vec{u}t+\frac{1}{2}\vec{a}t^2


การเคลื่อนที่แนวราบ กรณีไม่มีความเร่ง (a)\left(\vec{a}\right)

s=(u+v2)t\vec{s}=\left(\frac{\vec{u}+\vec{v}}{2}\right)t


การเคลื่อนที่แนวราบ กรณีไม่มีความเร็วต้น (u)\left(\vec{u}\right)

s=vt12at2\vec{s}=\vec{v}t-\frac{1}{2}\vec{a}t^2


การเคลื่อนที่บนแกน x

sx=uxt\vec{s_x}=\vec{u_x}t


การเคลื่อนที่บนแกน y กรณีไม่มีระยะกระจัด (s)\left(\vec{s}\right)

vy=uy+ayt\vec{v_y}=\vec{u_y}+\vec{a_y}t


การเคลื่อนที่บนแกน y กรณีไม่มีเวลา(t)

vy2=uy2+2aysy\left|\vec{v_y}\right|^2=\left|\vec{u_y}\right|^2+2\vec{a_y}\cdot\vec{s_y}


การเคลื่อนที่บนแกน y กรณีไม่มีความเร็วปลาย (v)\left(\vec{v}\right)

sy=uyt+12ayt2\vec{s_y}=\vec{u_y}t+\frac{1}{2}\vec{a_y}t^2


การเคลื่อนที่บนแกน y กรณีไม่มีความเร่ง (a)\left(\vec{a}\right)

sy=(uy+vy2)t\vec{s_y}=\left(\frac{\vec{u_y+\vec{v_y}}}{2}\right)t


การเคลื่อนที่บนแกน y กรณีไม่มีความเร็วต้น (u)\left(\vec{u}\right)

sy=vyt12ayt2\vec{s_y}=\vec{v_y}t-\frac{1}{2}\vec{a_y}t^2


การกระจัดสูงสุดในแนวราบ

sxmax=u2sin2Θgs_{x\max}=\frac{u^2\sin2\Theta}{g}


มุมที่ทำให้เกิดระยะสูงสุด

symaxsxmax=tanθ4\frac{s_{y\max}}{s_{x\max}}=\frac{\tan\theta}{4}


เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ (วินาที/รอบ)

T=1fT=\frac{1}{f}


เปลี่ยนปริมาณเชิงเส้นเป็นเชิงมุม

v=ωRv=\omega R


อัตราเร็วเชิงมุม

ω=2πT=2πf\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f


ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง

ac=v2R=ω2Ra_c=\frac{v^2}{R}=\omega^2R


แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง

Fc=mv2R=mω2RF_c=\frac{mv^2}{R}=m\omega^2R


อัตราเร็วเชิงเส้น

v=2πRT=2πRfv=\frac{2\pi R}{T}=2\pi Rf


น้องๆ อย่าลืมฝึกทำโจทย์กันเยอะๆ ด้วยน้า เพื่อจะได้ชินกับโจทย์ และจะช่วยให้จำสูตรได้เร็วขึ้นด้วย

.

ถ้าลองทำโจทย์แล้วยังงงกับวิธีใช้สูตร ไม่รู้จะประยุกต์ยังไง สามารถปรึกษาพี่ๆ ติวเตอร์บนแอป fellowie ได้

.

ตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบไฟลุก

จากปกติ 250 บาท เหลือเพียง 200 บาท ต่อชั่วโมง

[ก่อน 31 มี.ค. นี้เท่านั้น]

.

*ชั่วโมงการเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน สามารถทักเข้ามาให้เราช่วยวางแผนการเรียนได้ฟรี

.

อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนที่ https://links.fellowie.com/8QCv