สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 ทุกเรื่อง พร้อมโจทย์และเฉลย

ฟิสิกส์

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 ทุกเรื่อง พร้อมโจทย์และเฉลย

รวมโจทย์ และเฉลย ฟิสิกส์ ม.5 แบ่งเป็นเรื่อง

 1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 2. คลื่น
 3. แสงเชิงคลื่น
 4. แสงเชิงรังสี
 5. เสียง
 6. ไฟฟ้าสถิต
 7. ไฟฟ้ากระแส


รวมเนื้อหา และสูตรฟิสิกส์ ม.5 แบ่งเป็นเรื่อง

 1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 2. คลื่น
 3. แสงเชิงคลื่น
 4. แสงเชิงรังสี
 5. เสียง
 6. ไฟฟ้าสถิต
 7. ไฟฟ้ากระแส


ดาวน์โหลดเนื้อหาเรียน ฟิสิกส์ ม.5 แบ่งเป็นเทอม

เทอม1

 1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 2. คลื่น
 3. แสงเชิงคลื่น
 4. แสงเชิงรังสี


เทอม2

 1. เสียง
 2. ไฟฟ้าสถิต
 3. ไฟฟ้ากระแส