รวมติวเตอร์ จากมหาลัยชั้นนำ

เลือกติวเตอร์ที่ชอบ และเริ่มเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลบนแอปเฟโลวี
5/5 คะแนน บน Google Play และ App Store
App Store IconApp Store Icon
แอปเรียนพิเศษออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอล
ติวเตอร์ทุกคนยืนยันตัวตนแล้ว
จ่ายเป็นครั้งไม่ผูกมัด
เนื้อหาการเรียนเฉพาะบุคคุล
PHY001 เพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน เตรียมสอบแข่งขัน เตรียมทหาร

PHY001 เพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน เตรียมสอบแข่งขัน เตรียมทหาร

บริการใหม่
220 บาท/ ชั่วโมง
ปูพื้นฐานในเรื่องที่ไม่เข้าใจ ต้องการแบบไหนแจ้งได้เลย สอบเข้า เพิ่มเกรด เพิ่มความรู้ ปรับพื้นฐานใหม่ สอบตรง เตรียมทหารเรื่องที่ตรงการปรับแก้ไข และสอนเนื้อหา
PHY001 เพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน เตรียมสอบแข่งขัน เตรียมทหาร
ปูพื้นฐานในเรื่องที่ไม่เข้าใจ ต้องการแบบไหนแจ้งได้เลย สอบเข้า เพิ่มเกรด เพิ่มความรู้ ปรับพื้นฐานใหม่ สอบตรง เตรียมทหารเรื่องที่ตรงการปรับแก้ไข และสอนเนื้อหา
220 บาทต่อชั่วโมง
จองเวลาเรียน
ดูเพิ่มเติม
ติวฟิสิกส์เพิ่มเกรด หรือใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

ติวฟิสิกส์เพิ่มเกรด หรือใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

บริการใหม่
231 บาท/ ชั่วโมง
- สำหรับคอร์สนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมจากพื้นฐานทางฟิสิกส์สู่ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ - ผู้เรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์จากง่ายไปจนถึงระดับยาก - สุดท้ายนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ด้วยหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และนำไปใช้ได้จริงทั้งห้องเรียนและสนามสอบ
ติวฟิสิกส์เพิ่มเกรด หรือใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
- สำหรับคอร์สนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมจากพื้นฐานทางฟิสิกส์สู่ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ - ผู้เรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์จากง่ายไปจนถึงระดับยาก - สุดท้ายนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ด้วยหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และนำไปใช้ได้จริงทั้งห้องเรียนและสนามสอบ
231 บาทต่อชั่วโมง
จองเวลาเรียน
ดูเพิ่มเติม