12 คำศัพท์ ช่วยเปลี่ยน essay ธรรมดา ให้ดูดีขึ้น สำหรับคนฝึกเขียน

ภาษาอังกฤษ

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

12 คำศัพท์ ช่วยเปลี่ยน essay ธรรมดา ให้ดูดีขึ้น สำหรับคนฝึกเขียน

ในบทความนี้จะพูดถึง “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆที่จะมาช่วยเพิ่มความสวยงาม ความสละสลวย และเพิ่มลูกเล่นให้การเขียน essay ภาษาอังกฤษ น่าสนใจมากขึ้น โดยจะเน้นไปที่ความหมาย และลักษณะการใช้งาน

ในบทความนี้จะพูดถึง “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆที่จะมาช่วยเพิ่มความสวยงาม ความสละสลวย และเพิ่มลูกเล่นให้การเขียน essay ภาษาอังกฤษ น่าสนใจมากขึ้น โดยจะเน้นไปที่ความหมาย และลักษณะการใช้งาน 

การเขียน essay คือ การเขียนเรียงความ หรือบทความเป็นภาษาอังกฤษ โดยในปัจจุบันเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากการสอบวัดระดับ หรือการขอทุนบางอย่างต้องใช้เป็นเกณฑ์ด้วย เช่น IELTS writing เป็นต้น สำหรับบางค การเขียนบทความภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยาก เพราะนึกคำที่จะเขียนไม่ออก ถ้าให้ใช้รูปแบบประโยคเดิมๆ essay ก็จะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ แล้วยิ่งถ้าไม่รู้คำศัพท์นั้น ก็ต้องเขียนอธิบายเยอะๆ จน essay นั้นยาว แต่มีใจความสำคัญนิดเดียว

สิ่งที่ทุกคนจะได้จากการอ่านบทความนี้ คือ ได้คำศัพท์ที่สามารถนำไปเขียน essay จริง ทั้งฟมด 12 คำ ที่พวกเรา fellowie ตั้งใจรวบรวมมาให้ พร้อมทุกบอกความหมาย และวิธีการใช้งาน และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และคำแปล เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพการใช้งานคำศัพท์ และสามารถนำไปใช้เขียน essay ภาษาอังกฤษได้เลย  

เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว อย่าลืม!! ฝึกเขียน essay และนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ด้วยนะ เพื่อให้เกิดความเคยชิน และป้องกันการลืมคำศัพท์ 

Moreover

 • แปลว่า : ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น
 • การใช้งาน : มีความหมายไปในทิศทางบวก เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนับสนุนประโยคก่อนหน้า
Example : That apartment looked good. Moreover, the rent is reasonable. 
ความหมาย : อพาร์ทเม้นหลังนั้นดูดีมากเลยนะ ยิ่งไปกว่านั้นค่าเช่ามันเหมาะสมมาก

Likewise

 • แปลว่า : ในทำนองเดียวกัน, เช่นเดียวกัน
 • การใช้งาน : มีความหมายไปในทิศทางบวก เป็นการเสริมความคิดเห็นที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่พูดไปก่อนหน้า
Example : Albert Einstein is one of the greatest German physicists of all time. Likewise, Isaac Newton is one of the greatest English physicists of all time. 
ความหมาย : Albert Einstein คือหนึ่งในนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนีที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล เช่นเดียวกับ Isaac Newton ก็เป็นหนึ่งในนักนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลเหมือนกัน

in comparison with

 • แปลว่า : เมื่อเปรียบเทียบกับ 
 • การใช้งาน : มีความหมายไปในทิศทางตรงกันข้าม มักใช้เปรียบเทียบของสองสิ่งที่มีความแตกต่างกัน เพื่อแสดงให้ความขัดแย้ง
Example : The cost of living in Thailand is relatively low in comparison with England.
ความหมาย : ค่าครองชีพในประเทศไทยค่อยข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษ

Above all

 • แปลว่า : ที่สำคัญที่สุด, เหนือสิ่งอื่นใด, โดยเฉพาะ
 • การใช้งาน : เป็นการเน้นว่า ส่วนนี้หรือประโยคต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญมีมากกว่าส่วนอื่นๆเป็นพิเศษ
Example : Above all, wildlife conservation should be protected from hunters.
ความหมาย : เหนือสิ่งอื่นใดสัตว์สงวนควรได้รับการปกป้องจาการล่าอย่างมาก

The reason why + … + is that + …

 • แปลว่า : เหตุผลที่…. ก็คือ….
 • การใช้งาน : ใช้สำหรับบอกความเป็นเหตุและผลกันของประโยค
Example : The reason why I want to write this essay is that I’m interested in government policy.
ความหมาย : เหตุผลที่ฉันอยากเขียนบทความนี้ขึ้นมา ก็เพราะว่าฉันสนใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาล

For instance

 • แปลว่า : เช่น, ตัวอย่างเช่น
 • การใช้งาน : ใช้สำหรับการยกตัวอย่าง จากแประโยคหรือสิ่งที่พูดก่อนหน้า
Example : Europe has 44 countries. For instance, Germany, the UK and Italy.
ความหมาย : ทวีปยุโรปมี 44 ประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน, สหราชอาณาจักร และอิตาลี เป็นต้น

In order to

 • แปลว่า : เพื่อที่จะ, เพื่อ
 • การใช้งาน : ใช้สำหรับบอกจุดประสงค์ หรือวัตุประสงค์? โดย In order to ต้องตามด้วย V.infinitive เท่านั้น
Example : The governments agreed to stop the war in order to safe their residents.
ความหมาย : รัฐบาลเห็นด้วยกับการยุติสงครามเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

Despite

 • แปลว่า : ถึงอย่างไรก็ตาม, จะอย่างไรก็ตาม, ถึง…..แต่, แม้ว่า
 • การใช้งาน : ใช้สำหรับการบอกความเป็นเหตุผลที่ขัดแย้งกัน ซึ่งต้องตามหลังด้วยคำนาม นามวลี หรือคำสรรพนามเท่านั้น
Example : Despite many problems, I was able to finish this essay.
ความหมาย : แม้ว่าจะมีปัญหามากมาย ฉันก็สามารถทำบทความนี้จนเสร็จได้

Obviously 

 • แปลว่า : อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด
 • การใช้งาน : ใช้สำหรับเน้นถึงประเด็นสำคัญ สาระสำคัญ หรือใจความสำคัญ
Example : Obviously, The success of your business mainly comes from its exponential sale.
ความหมาย : เห็นได้ชัดเจนว่า ความสำเร็จของธุรกิจของคุณส่วนใหญ่มาจากยอดขายที่ก้าวกระโดด

In other words

 • แปลว่า : อีกนัยหนึ่ง, พูดอีกอย่างคือ, พูดง่ายๆ คือ
 • การใช้งาน : เพื่อขยายความ หรืออธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
Example : In other words, the family is the basis of a good society.
ความหมาย : พูดอีกอย่างคือ ครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดี

Significantly

 • แปลว่า : อย่างมีความสำคัญ, อย่างจำเป็น, อย่างมีนัยสำคัญ
 • การใช้งาน : ใช้สำหรับเน้นถึงประเด็นสำคัญ หรืออธิบายผลจากการทดสอบทางสถิติ
Example : In 2021, the average monthly household expenditure is significantly lower for Samut Prakan than for Pathumthani.
ความหมาย : ในปี 2021 รายจ่ายของครัวเรือนในจังหวัดสมุทปราการต่ำกว่าจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยสำคัญ

Contrary to

 • แปลว่า : ในทางตรงกันข้าม, ในทางกลับกัน, ขัดต่อกัน
 • การใช้งาน : ใช้เพื่อบอกถึงส่งที่ขัดแย้งกัน หรือเพื่อปฏิเสธข้อมูล
Example : Contrary to expectations, his stock didn’t rise. So he’s been very disappointed.
ความหมาย : หุ้นไม่ได้ขึ้นอย่างที่เขาคาดการณ์ไว้ ทำให้เขารู้สึกผิดหวังอย่างมาก

คุณกำลังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่?

💡อยากรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียน essay เพิ่ม

💡อยากรู้ grammar เพื่อใช้เขียน essay ให้ถูกต้อง

👩🏻‍💼ต้องการผู้ช่วยในการเขียน essay

✅ต้องการที่ปรึกษา และผู้ช่วยตรวจเช็คความถูกต้องในการเขียน essay 

สามารถมาปรึกษา หรือเสริมคำศัพท์ เสริมความรู้กับติวเตอร์บน fellowie ได้ที่ 👉 ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ (***แค่ 1 ชั่วโมงก็ปรึกษาได้***)


fellowie แอปเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่เหมาะกับคุณ

📌 แหล่งรวมติวเตอร์มากมาย หลากหลายสไตล์

❌ ไม่ผูกมัด จ่ายเงินเป็นรายครั้ง

❌ ไม่ผ่านนายหน้า

✅ ปลอดภัย ไม่โดนโกง 100%

✅ ติวเตอร์ทุกคนผ่านการยืนยันตัวตน

👩‍🏫 รู้จักโปรไฟล์ & สไตล์การสอน ของติวเตอร์ตั้งแต่ก่อนเรียน

🕐 เลือกเวลาเรียนได้เอง

⚖️ ราคายุติธรรม เป็นกลาง

fellowie แอปเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่เหมาะกับคุณ