สรุปเนื้อหาเรื่องเซต คณิตศาสตร์ ม.4

คณิตศาสตร์

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง เซต

ถ้าถามว่า คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรียนอะไรบ้าง? “เซต” นี่แหละคือ บทแรกๆที่ต้องเจอ!!! ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรเก่า 

น้องๆ ที่พึ่งขึ้นม.4 อาจจะสงสัยว่ามันคือะไร? ทำไมมีสัญลักษณ์แปลกๆ ด้วย? ดูยากจัง? แต่ความจริงแล้วเซตเป็นเรื่องที่ง่ายมาก สัญลักษณ์พวกนั้นจะช่วยให้ชีวิตการเรียนเซตของน้องๆ ง่ายขึ้นด้วย ถ้าอยากรู้เป็นยังไง พี่ๆ สรุป “สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเรื่องเซต“ มาให้แล้ว

เซตคืออะไร

เซต คือกลุ่มของสิ่งที่สนใจ ชึ่งต้องระบุได้ว่า ในกลุ่มนั้นมีสมากชิกใดบ้าง และสิ่งไหนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้บ้าง

ชนิดของเซต

เซตว่าง (Empty Set หรือ Null Set) หมายถึง เซตที่ไม่มีสมาชิกหรือมีอยู่ 0 สมาชิก
เซตจำกัด (Finite Set) หมายถึง เซตที่มีจำนวนสมาชิกแน่นอน นับจำนวนได้ (เชตว่าง คือเชตจำกัด)
เซตอนันต์ (Infinite Set) หมายถึง เซตที่มีจำนวนสมาชิกนับไม่ถ้วน บอกได้ยากว่ามีจำนวนสมาชิกเท่าใด

สัญลักษณ์ของเซต ที่ต้องรู้

A = {...}, A = { x | x.... } แทน เซต A
∈ แทน การเป็นสมาชิกของเซต
∉ แทน การไม่เป็นสมาชิกของเซต
= แทน การเท่ากัน
≠ แทน การไม่เท่ากัน
Ø, { } แทน เซตว่าง
⊂ แทน การเป็นสับเซตของเซต 
⊄ แทน การไม่เป็นสับเซตของเซต 
∪ (Union) คือ การรวมสมาชิกของหลายเซตไว้ด้วยกัน
∩ (intersection) คือ การหาสมาชิกที่ซ้ำกันของหลายเซต มาสร้างเป็นเซตใหม่
U (Universe) แทน เอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตที่ถูกกำหนดเพื่อเป็นขอบเขตของสิ่งที่ต้องการศึกษา 
' (Complement) คือ การหาสมาชิกที่อยู่ใน Universe แต่ไม่ได้อยู่ในเซตนั้น 
- (Difference) แทน ผลต่าง คือ การลบสมาชิกที่ไม่ออกไป จากเซตหนึ่ง
P(A) (Power set A) คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของเซต A