คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย TCAS รอบ 3 ใช้คะแนนอะไรบ้าง? พร้อมเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ

TCAS

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย TCAS รอบ 3 ใช้คะแนนอะไรบ้าง? พร้อมเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ

ใครมีความฝันอยากเป็น ครูภาษาไทย ต้องห้ามพลาด!!

ใครมีความฝันอยากเป็น ครูภาษาไทย ต้องห้ามพลาด!! 

รู้หรือเปล่า? ถ้าอยากเข้าคณะนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? วิชาไหนคือวิชาสำคัญที่ต้องสอบ เกณฑ์คะแนนในที่ใช้มีอะไรบ้าง? แล้วแต่ละมหาลัยต้องควรได้คะแนนเท่าไหร่ดี?

วันนี้พวกเรา fellowie ได้รวบรวม “สิ่งที่ต้องรู้ และต้องเตรียมตัวก่อนสอบ tcas รอบ 3” ของคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ไว้ในบทความนี้แล้ว

หมายเหตุ : บางมหาลัยจะอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์นะครับ

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

(อ้างอิง tcas66 รอบ3)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา) :

 • A-Level ภาษาไทย 30% 
 • TPAT 5 และ A-Level ภาษาอังกฤษ อย่างละ 25%
 • TGAT 20%
** คะแนนขั้นต่ำ A-Level ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คือ 60 คะแนน **
** คะแนนขั้นต่ำ TGAT TPAT 5 คือ
50 คะแนน **

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) : 

 • A-Level ภาษาไทย 50%
 • TGAT 25%
 • A-Level สังคมศาสตร์ 15%
 • A-Level ภาษาอังกฤษ 10%
** คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.5 **
** คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level ภาษาไทย และ TGAT คือ 60 **
** คะแนนขั้นต่ำวิชา A-Level ภาษาอังกฤษ และสังคมศาสตร์ คือ 30 **

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) : 

 • TPAT 5 60%
 • TGAT 40%

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) :

 • A-Level ภาษาไทย 40% 
 • TPAT 5 30%
 • A-Level ภาษาอังกฤษ 20%
 • A-Level สังคมศาสตร์ 10%
** คะแนน T-Score ขั้นต่ำ TPAT 5 คือ 40 **

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) :

 • A-Level ภาษาไทย 40%
 • TGAT และ TPAT 5 อย่างละ 20%|
 • A-Level สังคมศาสตร์ และ A-Level ภาษาอังกฤษ อย่างละ 10%
** GPAX ต่ำสุด คือ 3 **
** GPA ต่ำสุดของวิชาภาษาไทย คือ 3.5 **

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) :

 • TGAT 30%
 • GPAX, TPAT 5 และA-Level ภาษาไทย อย่างละ 20%
 • A-Level สังคมศาสตร์ และA-Level ภาษาอังกฤษ อย่างละ 5%

คำแนะนำ :  วิชาที่ต้องสอบหลักๆ คือ TPAT5 หรือความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ , TGAT, A-Level ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัย และแต่ละปี

อยากเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ต้องคะแนนขั่นต่ำเท่าไหร่ถึงจะสอบติด?

อยากเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ต้องคะแนนขั่นต่ำเท่าไหร่ถึงจะสอบติด?

(อ้างอิง tcas65 รอบ3)

เพื่อดูว่า เราจะต้องทำคะแนนเท่าไหร่ ถึงจะมีโอกาสติด เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตราแข่งขันของปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง

(ยิ่งอัตราแข่งขันน้อย แสดงว่า เราไม่ต้องสู้กับคนจำนวนมาก)

คำแนะนำ : เกณฑ์แต่ละปีและรอบ 3 ของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน เปรียบเทียบอย่างระวังกันด้วยนะครับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) : 58.72 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 36.63)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) : 57.82 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 3.42)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) : 56.51 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 81.11)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) : 54.88 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 33.38)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) : 53.35 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 109.6)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) : 52.25 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 4.83)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) : 49.5 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 60.88)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) : 48.32 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 59.92)

ลองมาเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ ของคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย กันดีกว่า

ลองมาเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ ของคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย กันดีกว่า

(อ้างอิง tcas65 รอบ3)

เมื่อรู้คะแนนขั้นต่ำแล้ว ลองมาดูดีกว่าว่า ถ้าทำคะแนนสูงกว่าขั้นต่ำได้แล้ว ควรทำคะแนนให้อยู่ในช่วงไหน เพื่อความปลอดภัย

(ยิ่งใกล้เคียงคะแนนสูงสุด ของปีที่แล้ว จะยิ่งดีมากและมีโอกาสที่จะติดสูง เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ)

คำแนะนำ : เกณฑ์แต่ละปีและรอบ 3 ของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน เปรียบเทียบอย่างระวังกันด้วยนะครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา) :

คะแนนสูงสุด 74.77 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 58.72 คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) :

คะแนนสูงสุด 68.29 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 52.25 คะแนน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) : 

คะแนนสูงสุด 62.46 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 56.51 คะแนน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) : 

คะแนนสูงสุด 62.18 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 57.82 คะแนน

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) :

คะแนนสูงสุด 59.25 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 54.88 คะแนน

มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) :

คะแนนสูงสุด 58.33 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 48.32 คะแนน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) :

คะแนนสูงสุด 56.25 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 53.35 คะแนน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) : 

คะแนนสูงสุด 55.04 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 49.5 คะแนน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) : 

คะแนนสูงสุด 47.65 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 40.73 คะแนน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ม.ญ.) : 

คะแนนสูงสุด 46.93 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 37.58 คะแนน

**เมื่อเทียบสถิติเกณฑ์คะแนนย้อนหลังหลายๆปี พวกเรา fellowie พบว่า คะแนนจะเฟ้อสูงขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้น อย่าชะล่าใจหละ!!! ถ้าคำนวณคะแนนของตัวเองแล้ว ก็ควรเปรียบเทียบกับคะแนนแต่ละวิชาของปีก่อนหน้า และปีตัวเองด้วย เพื่อดูว่าคะแนนเฟ้อขึ้นขนาดไหน? แล้วควรทำอย่างไรต่อดี? มหาวิทยาลัยที่อยากเข้ายังสามารถเข้าได้ไหม?

**หลายๆ มหาวิทยาลัยจะใช้ เกณฑ์เฉลี่ย(GPA, GPAX) เป็นเกณฑืด้วยนะ ดังนั้นอย่าลืมทำเกณฑ์ตอนเรียนให้ดีด้วย

**แต่ถ้าไม่อยากเป็นกังวล หลังรู้คะแนนสอบแล้ว ก็ควรเตรียมตัวก่อนสอบให้พร้อม และทำเกรดเฉลี่ยให้ดี ตั้งแต่ตอนเรียน จะดีกว่า

ต้องการตัวช่วยเสริมความรู้ ลับคมเทคนิคที่ช่วยทำข้อสอบให้เร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้น เสริมเรื่องที่ไม่เข้าใจ เพิ่มเกรด เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาลัย มาปรึกษา หรือเรียนกับติวเตอร์มากประสบการณ์บนเฟโลวีได้ที่ 👉 ติวเตอร์ภาษาไทย และติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

fellowie แอปเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่เหมาะกับคุณ
❌ไม่ผูกมัด
❌ไม่ผ่านนายหน้า/สถาบัน
❌ปลอดภัย หมดปัญหาโดนโกง 100%
✅ จ่ายค่าเรียนเป็นรายครั้ง
✅ เลือกเวลาเรียนได้เอง
✅เลือกติวเตอร์ได้อย่างมั่นใจ
รู้จักติวเตอร์ตั้งแต่ก่อนเรียน