วิศวะโยธา รอบ 3 ใช้คะแนนอะไรบ้าง? พร้อมเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ

TCAS

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

วิศวะโยธา รอบ 3 ใช้คะแนนอะไรบ้าง? พร้อมเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หนึ่งในคณะยอดฮิต และความฝันของใครๆหลายคนที่อยากจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หนึ่งในคณะยอดฮิต และความฝันของใครๆหลายคนที่อยากจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่น้องๆรู้หรือเปล่า ว่าถ้าอยากเข้าคณะนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? วิชาไหนคือวิชาสำคัญที่ต้องสอบ แล้วแต่ละมหาลัยต้องควรได้คะแนนเท่าไหร่ดี? 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับการออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษาโครงการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ตึก ถนน สะพาน ระบบขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมถึงการทำรังวัด, วิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

ซึ่งในวันนี้พวกเรา fellowie ได้รวม “สิ่งที่ต้องรู้ และต้องเตรียมตัวก่อนสอบ tcas รอบ 3” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ไว้ในบทความนี้แล้ว บอกได้เลยว่า น้องๆที่อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  ต้องห้ามพลาด!!! 

วิศวะโยธา ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

วิศวะโยธา ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

(อ้างอิง tcas66 รอบ3)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ลาดกระบัง) :

 • A-Level ฟิสิกส์ 30%
 • TPAT3 และ A-Level คณิตฯ 1 อย่างละ 25%
 • TGAT 20%

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) :

รูปแบบ TGAT-TPAT

 • TPAT3 60%
 • TGAT1 และ TGAT2 อย่างละ 20%

รูปแบบ A-Level

 • A-Level คณิตฯ 1 และฟิสิกส์ อย่างละ 35%
 • A-Level เคมี และภาษาอังกฤษ อย่างละ 15%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) : 

 • TPAT3 50%
 • TGAT 20%
 • เกรดเฉลี่ยคณิตฯ, วิทย์ฯ และภาษาต่างประเทศ อย่างละ 10%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) :

 • TPAT3 30%
 • TGAT, A-Level คณิตฯ 1 และฟิสิกส์ อย่างละ 20%
 • A-Level เคมี 10%

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา) :

 • TPAT3 30%
 • TGAT, A-Level คณิตฯ 1 และฟิสิกส์ อย่างละ 20%
 • A-Level เคมี 10%

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) :

 • TGAT1, TPAT3, A-Level คณิตฯ 1 และฟิสิกส์ อย่างละ 25%

คำแนะนำ :  วิชาที่ต้องสอบส่วนใหญ่ คือ A-Level คณิต 1, ฟิสิกส์ และ TPAT 3 ส่วนวิชาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัย และแต่ละปี

อยากเรียนวิศวะโยธา ต้องคะแนนขั่นต่ำเท่าไหร่ถึงจะสอบติด?

อยากเรียน วิศวะโยธา ต้องคะแนนขั่นต่ำเท่าไหร่ถึงจะสอบติด?

(อ้างอิง tcas65 รอบ3)

เพื่อดูว่า เราจะต้องทำคะแนนเท่าไหร่ ถึงจะมีโอกาสติด เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตราแข่งขันของปีที่แล้ว เป็นอย่างไรบ้าง

(ยิ่งอัตราแข่งขันน้อย แสดงว่า เราไม่ต้องสู้กับคนจำนวนมาก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 57.75 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 26.64)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ลาดกระบัง) 56.4 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 59.35)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา) 61.29 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 6.7) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 39.15 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 8.375) 
มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 46.54 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 36.6) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 36.38 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 19.4) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 36.10 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 7.02) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 34.7 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 24.67)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 30.77 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 29.3) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 31.27 คะแนน (อัตราการแข่งขัน 1 : 23.6) 

คำแนะนำ : เกณฑ์แต่ละปีและรอบ 3 ของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน เปรียบเทียบอย่างระวังกันด้วยนะครับ

ลองมาเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ ของวิศวะโยธา กันดีกว่า

ลองมาเปรียบเทียบคะแนนสูง-ต่ำ ของวิศวะโยธา กันดีกว่า

(อ้างอิง tcas65 รอบ3)

เมื่อรู้คะแนนขั้นต่ำแล้ว ลองมาดูดีกว่าว่า ถ้าทำคะแนนสูงกว่าขั้นต่ำได้แล้ว ควรทำคะแนนให้อยู่ในช่วงไหน เพื่อความปลอดภัย

(ยิ่งใกล้เคียงคะแนนสูงสุด ของปีที่แล้ว จะยิ่งดีมากและมีโอกาสที่จะติดสูง เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :

คะแนนสูงสุด 74.13 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 61.29 คะแนน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ลาดกระบัง) :

คะแนนสูงสุด 68.73 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 56.40 คะแนน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) :

คะแนนสูงสุด 63.63 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 57.75 คะแนน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) :

คะแนนสูงสุด 59.53 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 39.15 คะแนน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) :

คะแนนสูงสุด 46.18 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 34.7 คะแนน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) :

คะแนนสูงสุด 45.30 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 36.38 คะแนน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) : 

คะแนนสูงสุด 41.15 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 30.77 คะแนน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) : 

คะแนนสูงสุด 39.15 คะแนน
คะแนนต่ำสุด 31.27 คะแนน

คำแนะนำ : เกณฑ์แต่ละปีและรอบ 3 ของแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกัน เปรียบเทียบอย่างระวังกันด้วยนะครับ


เมื่อเทียบสถิติคะแนนย้อนหลังหลายๆปี พวกเรา fellowie พบว่า คะแนนจะเฟ้อสูงขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้น อย่าชะล่าใจหละ!!! ถ้าคำนวณคะแนนของตัวเองแล้ว ก็ควรเปรียบเทียบกับคะแนนแต่ละวิชาของปีก่อนหน้า และปีตัวเองด้วย เพื่อดูว่าคะแนนเฟ้อขึ้นขนาดไหน? แล้วควรทำอย่างไรต่อดี? มหาวิทยาลัยที่อยากเข้ายังสามารถเข้าได้ไหม?

แต่ถ้าไม่อยากเป็นกังวล หลังรู้คะแนนสอบแล้ว ก็ควรเตรียมตัวก่อนสอบให้พร้อม จะดีกว่า

ต้องการตัวช่วยเสริมความรู้ ลับคมเทคนิคที่ช่วยทำข้อสอบให้เร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้น อยากเสริมเรื่องที่ไม่เข้าใจ มาปรึกษา หรือเรียนกับติวเตอร์มากประสบการณ์บนเฟโลวีได้ที่ 👉 ติวเตอร์คณิตศาสตร์ และติวเตอร์ฟิสิกส์

fellowie แอปเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่เหมาะกับคุณ

📌 แหล่งรวมติวเตอร์มากมาย หลากหลายสไตล์

❌ ไม่ผูกมัด จ่ายเงินเป็นรายครั้ง

❌ ไม่ผ่านนายหน้า

✅ ปลอดภัย ไม่โดนโกง 100%

✅ ติวเตอร์ทุกคนผ่านการยืนยันตัวตน

👩‍🏫 รู้จักโปรไฟล์ & สไตล์การสอน ของติวเตอร์ตั้งแต่ก่อนเรียน

🕐 เลือกเวลาเรียนได้เอง

⚖️ ราคายุติธรรม เป็นกลาง

fellowie แอปเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวกับติวเตอร์ที่เหมาะกับคุณ